Föreningen

Styrelsen

 

Anne Ryen, ordförande

Judith Åkesson, sekreterare

Fanny Bäverstam Marklund, vice sekreterare

Marie-Louise Metzger, ledamot

Liv Östman, ledamot

Britta Lusi, ledamot

Mira Lindgren, ledamot
STADGAR

ÅRSMÖTE 2024